místní akční plán rozvoje vzdělávání

AKTUALITY

Aktualita: S radostí Vám oznamujeme, že je podána žádost o MAP IV a čekáme na vyjádření hodnotící komise. O aktuálním dění Vás budeme informovat zde i na našich facebookových stránkách. Sledujte nás!

Postupně pro Vás budeme zde na webu i na Facebooku zveřejňovat medailonky škol a školek z ORP Železný Brod. Poznejte “naše” vzdělávácí zařízení.

Místní akční plán Železnobrodsko III přímo navazuje na Místní akční plán Železnobrodsko II. Na těchto stránkách Vás budeme během realizace projektu informovat o veškerém dění. V kalendáři najdete všechny akce projektu, včetně akcí školských zařízení zapojených do projektu. V Inspiromatu najdete odkazy související se zaměřením projektu, v knihovně je seznam knih, které jsou k dispozici všem pracovníkům vzdělávacích zařízení zapojených do projektu. Veškeré výstupy projektu pak budou ve složce Dokumety. V sekci Formuláře ke stažení, naleznete aktuální potřebné formuláře k vyplnění. Složka Formy spolupráce obsahuje seznam škol zapojených do projektu. První tiskové zprávy budou postupně přidávány od ledna 2022, kdy jsme zahájili realizaci projektu MAP Železnobrodsko III. Do složky Foto budeme postupně přidávat fotografie i videa z uskutečněných akcí. 

CO JE MAP?

MAP = místní akční plán rozvoje vzdělávání.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území ORP Železný Brod  na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území obou ORP.

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání i zájmového a neformálního vzdělávání. … více informací najdete ZDE