místní akční plán rozvoje vzdělávání

Místní akční plán Železnobrodsko IV přímo navazuje na Místní akční plán Železnobrodsko III. Na těchto stránkách Vás budeme během realizace projektu informovat o veškerém dění. V kalendáři najdete všechny akce projektu, včetně akcí školských zařízení zapojených do projektu. V Inspiromatu najdete odkazy související se zaměřením projektu, v knihovně je seznam knih, které jsou k dispozici všem pracovníkům vzdělávacích zařízení zapojených do projektu. Veškeré výstupy projektu pak budou ve složce Dokumety. V sekci Formuláře ke stažení, naleznete aktuální potřebné formuláře k vyplnění. Složka Formy spolupráce obsahuje seznam škol zapojených do projektu. Do složky Foto budeme postupně přidávat fotografie i videa z uskutečněných akcí. 

CO JE MAP?

MAP = místní akční plán rozvoje vzdělávání.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území ORP Železný Brod  na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území obou ORP.

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání i zájmového a neformálního vzdělávání. … více informací najdete ZDE


Najdete nás na Facebooku
Facebook Pagelike Widget