místní akční plán rozvoje vzdělávání

Metodická podpora škol

Konflik na Ukrajině a důležité informace

Návrh zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Podpora MŠMT v době válečného konfliktu na Ukrajině

Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem

Metodika DZV
Principy a zásady
Check list
Vzor výpůjčka
Aktuální doporučení a inspirace pro domácí vzdělávání
Metodické doporučení pro pedagogy pro oblast psychické krize duševního onemocnění
Distanční výuka a duševní zdraví MD pro školy

Až se sejdeme ve škole – krizový plán

Ostatní dokumenty

Manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021
Informace pro školy k začátku školního roku 2021/2022
Informace – příplatek za výkon prací třídního učitele
Metodický materiál MŠMT k poskytování bezplatné jazykové přípravy v předskolním a základním vzdělávání od 1.9.2021 – VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ
Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 – PROVOZ A TESTOVÁNÍ
Vzor potvrzení pozitivní test

Plánovaná podpora z IROP pro školy a školská zařízení 21+
Enviromentální výchova na základních školách ve školním roce 2019/2020
MŠMT startegie digitálního vzdělávání

Školský zákon k 15.2.2019
Dlohodobý záměr vzdělávání ČR 2019-2023
metodický výklad k odměnovaní 2019
metodika stanovení PHmax pro MŠ
metodika výpočtu PHmax pro ŠD
Metodika výpočtu PHmax
Pracovní doba pp a pracovněprávní vztahy při PO
Soustava normativů
Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+
Úroveň gramotností žáků na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018
Rozvoj jazykové gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2018/2019
Role rodičů, učitelů a moderních technologií v rozvoji čtenářské gramotnosti žáků 4. tříd ZŠ v ČR
Rozvoj přírodovědné gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2018/2019
Inspiromat 3 – soustava projektů AKCE KLIMA
ŠKOLSKÁ INKLUZIVNÍ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE
Informace pro partnery katalogu EMA
Leták EMA
EMA – Gramotnosti.pro život – Učíme v souvislostech
Rozcestník pro učitele informatiky

E-kniha pro vás: Adaptační koordinátor na základní škole (metodická příručka)