místní akční plán rozvoje vzdělávání

Pravidla publicity

Na nástrojích povinné publicity je nutné uvádět minimálně tyto informace:

Před tvorbou nástrojů doporučujeme seznámit se s kapitolou 7.7. Obecných pravidel pro žadatele a příjemce nebo kapitolou 7.7. Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů a s Manuálem JVS fondů EU v programovém období 2021–2027, v němž jsou jednotlivé formáty log blíže specifikovány v závazné podobě.

V případě, že příjemce pro tvorbu nástroje využije Generátor povinné publicity pro období 2021-2027, upozorňujeme, že je potřeba správně vybrat variantu logolinku – v případě projektů financovaných z OP JAK se vždy jedná o logo EU s nápisem „Spolufinancováno EU“. Využití generátoru není povinnost (především pokud chce realizátor projektu na nástroj přidat další informace o projektu, které nejsou povinné). ŘO nicméně jeho využití z důvodu maximálně možného omezení rizik pochybení při jeho tvorbě doporučuje.

Dokumenty a komunikační materiály určené široké veřejnosti nebo účastníkům projektu pak musí obsahovat minimálně prohlášení o tom, že operace byla podpořena z fondů EU, tzn. logolink „Spolufinancováno EU + MŠMT“.

 

Logolink OP JAK barevný

Logolink OP JAK černobílý