místní akční plán rozvoje vzdělávání

Knihovna

uvedené tituly jsou k dispozici na MěÚ v Železném Brodě v kanceláři u paní Terezy Červenkové

Název Autor Nakladatelství Rok vydání Oblast
100 aktivit Montessori – Objevujeme svět Herrmann, É., Rocchi, R. Svojtka a Co. 2017 didaktika
100 rostlin, které byste měli znát Průša D., Průšová M. CPRESS 2007 přírodověda
2000 rad pro zahrádkáře Peleška, S., Bohmig, F. Ottovo nakladatelství 2013 přírodověda
365 nápadů, jak se bavit v přírodě Ambrose, J. HarperCollins UK 2015 přírodověda
Aby nás to spolu celý rok bavilo Baxová, M. Portál 2018 didaktika
Ale já chci tohle, mami Hahn, B. Portál 2018 psychologie
Angličtina pro děti – Kouzelná gramatika Vernerová V. Bambook 2016 angličtina
Aplikace platových předpisů ve školství Valenta, J. Anag 2016 ekonomie
Asistent pedagoga v mateřské škole Martinovská, P., Němec, Z. Raabe 2018 management
Aspergerův syndrom Attwood, T. Portál 2012 psychologie
Atlas rostlin Bellman a kol. Knižní klub 2016 přírodověda
Atlas živočichů Bellman a kol. Knižní klub 2016 přírodověda
Autoevaluace v mateřské škole Syslová, Z. Portál 2012 management
Bezpečně na internetu Kožíšek, M., Písecký, V. Grada 2016 IT
Co funguje ve třídě Hendrick, C., Macpherson, R. Universum 2019 pedagogika
Co je nového ve vzdělávání? Feřtek, T. Nová beseda 2015 pedagogika
Cvičení pro hyperaktivní děti Zemánková, M., Vyskotová, J. Infra s.r.o. 2010 tělesný výchova
Čeština nově od A do Ž Pravdová, M. Academia 2016 český jazyk
Čeština poklepem a poslechem Eisner, P. Leda 2013 český jazyk
Děti a sociální dovednosti Kooijman, A. Didactive plus 2016 psychologie
Diagnostika dítěte předškolního věku Bednářová, J., Šmardová, V. Edika 2015 psychologie
Didaktika předškolního vzdělávání Šmelová, E., Prášilová, M. a kol. Portál 2018 didaktika
Diktáty trochu jinak 8. a 9. třída Hníková, R., Chloupková, M. Fragment 2018 český jazyk
Dnešní svět Kolektiv Raabe – edice Dobrá škola 2011 didaktika
Do školky se zvířátky Svobodová, E. Portál 2012 didaktika
Dyspraxie Zelinková, O. Portál 2017 psychologie
Efektivní výukové nástroje pro učitele Ginnis, P. Universum 2019 pedagogika
Emoční inteligence Hasson, G. Grada 2015 psychologie
Enviromentální výchova – 1. st. ZŠ Kolektiv Raabe – edice Dobrá škola 2011 didaktika
Enviromentální výchova II – 1. st. ZŠ Kolektiv Raabe – edice Dobrá škola 2011 didaktika
Figurky z látky do oken a na dveře Unkel, A. Topp 2007 výtvarná výchova
FKSP Pravidla o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb a daňová řešení jednotlivých plnění Hryzláková, E., Morávek, Z. Verlag Dashöfer 2018 management
Formativní hodnocení ve výuce Starý, K. Portál 2016 pedagogika
Hrajeme si, nezlobíme, o světě pak leccos víme Baxová, M. Portál 2019 pedagogika
Hrátky s češtinou a literaturou pro 2. st. Bro,ž F., Brožová Edika 2017 český jazyk
Hravé poznávání 2 – Pracovní sešit ze všeobecného rozhledu pro 5 – 6 leté děti TAKTIK 2015 didaktika
Hry z lesní škol(k)y Worroll, J., Houghton, P. Knihy Kazda 2019 didaktika
Individualizace v mateřské škole Syslová, Z., Krejčová, V., Kargerová, J. Portál 2015 pedagogika
Inkluzivní pedagogika Lechta, V. Portál 2016 pedagogika
Jak kreslit – auta – lodě – letadla Bergin, M. Grada 2012 výtvarná výchova
Jak na žáky Tesařová, M. a kol. Portál 2016 pedagogika
Jak správně pracovat se třídou Kolektiv Raabe – edice Dobrá škola 2011 pedagogika
Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je pořád prima Konvalinová, K. Portál 2014 didaktika
Jsi tam, brácho Herman, M., Halda, J. Apak 2019 psychologie
Kafometík – Letní a halové sporty Infra s.r.o. didaktika
Kafometík – Vesmír Infra s.r.o. didaktika
Kdo jinému jámu kopá … Lehko i vážný slovník přirovnání, pořekadel a přísloví Novotná, A. PRÁH 2016 český jazyk
Kdo se směje naposled …Druhý lehko i vážný slovník přirovnání, pořekadel a přísloví Novotná, A. PRÁH 2016 český jazyk
Když se řekne rozcvička Ottomanská, V. Portál 2019 pedagogika
Keramika pro děti krok za krokem Juříková, N. Infra s.r.o. 2016 výtvarná výchova
Komunikace a prezentace Plamínek, J. Grada 2012 psychologie
Komunikace v problémových situacích s dítětem v MŠ Sperry, R. W. Portál 2016 pedagogika
Kondiční trénink ve sportovních hrách Jebavý, R., Hojka, V. Grada 2017 tělesný výchova
Kontrolní prověrky český jazyk 6., 7., 8., 9. s klíčem Blug český jazyk
Kreslíme a hrajeme si ve školní družině Kulhánková, A. Portál 2008 výtvarná výchova
Lezení na umělých stěnách – Fascinující svět umělých stěn pro každého Knižní klub 2015 tělesný výchova
Lingvistické pohádky Nikl, P. Meandr 2015 český jazyk
Líný učitel – jak učit dobře a efektivně Čapek, R. Raabe 2017 pedagogika
Logochvilky Infra s.r.o. logopedie
Logopedická prevence v mateřské škole Lipnická, M. Portál 2013 logopedie
Macmillan Phrasal Verbs Plus Macmillan angličtina
Mé dítě má ADHD Thompson, A. Portál 2018 psychologie
Média – kdo koho ovládá Kolektiv Raabe – edice Dobrá škola 2011 didaktika
Mediální výchova – 1. st. ZŠ Kolektiv Raabe – edice Dobrá škola 2011 didaktika
Mediální výchova – 2. st. ZŠ Kolektiv Raabe – edice Dobrá škola 2011 didaktika
Mentorink Kolektiv Portál 2014 management
Metody aktivního vyučování Sitná, D. Portál 2013 pedagogika
Moderní didaktika Čapek, R. Grada 2015 didaktika
Moderní pedagogika Průcha, J. Portál 2017 pedagogika
Moderní vyučování Petty, G. Portál 2013 didaktika
Moje malé objevy – Montessori ve volném čase Urvoyová, D. Svojtka 2019 didaktika
Moje malé pokusy – Montessori ve volném čase Creton, C., Léglise, R. Svojtka 2019 didaktika
Multikulturní výchova – 1. st. ZŠ Kolektiv Raabe – edice Dobrá škola 2011 didaktika
Multikulturní výchova – 2. st. ZŠ Kolektiv Raabe – edice Dobrá škola 2011 didaktika
Multikulturní výchova II – 1. st. ZŠ Kolektiv Raabe – edice Dobrá škola 2011 didaktika
Myslet nahlas – mluvit nahlas Kolektiv Portál 2017 psychologie
Na kopce, hory, ba i velehory Hanýsek, J., Pastrňák, C. Olympia 2010 tělesný výchova
Nadané dítě Stehlíková, M. Grada 2018 psychologie
Nástrahy dnešní doby Kolektiv Raabe – edice Dobrá škola 2011 didaktika
Nejlepší hry z lesních školek Valkounová, T., Daniš, P. CPRESS 2019 didaktika
Netradiční testové úlohy z ČJ Brož, F. SPN 2005 český jazyk
Nic nežije bez chemie Šmikmátorová, P. Computer press 2018 přírodověda
Nový One Minute Manager Blanchard, K., Johnson, S. Portál 2017 management
Obecná didaktika Zormanová, L. Grada 2014 didaktika
Objevujeme přírodu Cornell, J. Portál 2012 přírodověda
Obrázková angličtina s krtkem žlutá Fragment 2015 angličtina
Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá Voščeková, H. Portál 2018 didaktika
Odpojený muž Zimbardo, P. Grada 2017 tělesný výchova
Osobnost předškolního pedagoga Svobodová, E., Vítečková, M. a kol. Portál 2017 psychologie
Osobnostní a sociální výchova – 1. st. ZŠ Kolektiv Raabe – edice Dobrá škola 2011 didaktika
Osobnostní a sociální výchova – 2. st. ZŠ Kolektiv Raabe – edice Dobrá škola 2011 didaktika
Osobnostní a sociální výchova II – 1. st. ZŠ Kolektiv Raabe – edice Dobrá škola 2011 didaktika
Patologické vztahy ve skupině Kolektiv Raabe – edice Dobrá škola 2011 didaktika
Pedagogická diagnostika v MŠ Syslová, Z., Kratochvílová, J., Fikarová, T. Portál 2018 psychologie
Piš nebo střelím Verecká, T. Argo 2019 český jazyk
Počítání se stovkovou tabulkou Swan, P. Didactive plus matematika
Pohádkové tvoření Macholdová, T. Portál 2011 didaktika
Poradenská činnost učitele v mateřské škole Lipnická, M. Portál 2017 psychologie
Poruchy autistického spektra Thorová, K. Portál 2016 psychologie
Poruchy učení Zelinková, O. Portál 2015 pedagogika
Pozor, rodiče ve školce! Lindner, U. Portál 2019 psychologie
Pracovní karty a šablony pro činnostní učení, Český jazyk, Soubor pro 0.-5. ročník Tvořivá škola český jazyk
Pracovní karty a šablony pro činnostní učení, Matematika, Soubor pro 1.-5. ročník Tvořivá škola matematika
Problémové situace v kolektivu Kolektiv Raabe – edice Dobrá škola 2011 psychologie
Projekty dramatické výchovy pro starší školní věk Machková, E. Portál 2013 dramatická výchova
Přehled speciální pedagogiky Valenta, M. a spol. Portál 2014 pedagogika
Přírodovědné hry Macenauerová, J. Rubico 2012 přírodověda
Rok s krtkem Sloupová, M. Portál 2014 didaktika
Rok ve školní družině Holeyšovská, A. Portál 2016 psychologie
Řečové a komunikační potíže Kolektiv Raabe – edice Dobrá škola 2016 didaktika
Slovník speciální pedagogiky Valenta, M. a spol. Portál 2015 pedagogika
Spojovatelné kostky ve třídě Swan, P., Marshall, L. Didactive plus matematika
Sportovní lezení Winter, S. KOPP 2008 tělesný výchova
Správní řízení v praxi škol a školských zařízení Puškinová, M., Rigel, F. Wolters Kluwer 2017 právo
SPU a ADHD Kolektiv Raabe – edice Dobrá škola 2016 psychologie
Svět médií Kolektiv Raabe – edice Dobrá škola 2011 didaktika
Šest kroků ke zvládnutí ADHD Bradbury, C., Thompson, M., Weeks, A. a kol. Portál 2016 psychologie
Šijeme hračky Haxell, K. Slovar 2015 výtvarná výchova
Šikovné ruce Green, A. Fragment výtvarná výchova
Školní zralost a připravenost Otevřelová, H. Portál 2016 psychologie
Školská politika, finance a leaderschip v ředitelské praxi Kolektiv Raabe 2014 management
Tajemství slov Styblík, V. SPN 2010 český jazyk
Tak trochu jiné cestování Kolektiv Raabe – edice Dobrá škola 2011 didaktika
Třídní projekty v MŠ Syslová, Z. Portál 2019 didaktika
Třídní učitel jako kouč Kolektiv Raabe – edice Dobrá škola 2017 pedagogika
Tvoření pro děti – cesta kolem světa Hrabálková, M. Fragment 2016 výtvarná výchova
Umění komunikace s dětmi Ginott, H. Portál 2015 psychologie
Úplné znění – Regionální školství k 3.9.2018 právo
Úplné znění – Školství (zákony, vyhlášky,..) k 1.9.2017 právo
Úžasný svět dinosaurů Socha, V. Triton 2011 přírodověda
Velká škola stínování Grada 2015 výtvarná výchova
Veselý rok s pohádkami Štanclová, E. Portál 2016 didaktika
Vybrané formy rizikového chování Kolektiv Raabe – edice Dobrá škola 2011 didaktika
Výchova demokratického občana Kolektiv Raabe – edice Dobrá škola 2011 didaktika
Výchova demokratického občana II – 1. st. ZŠ Kolektiv Raabe – edice Dobrá škola 2011 didaktika
Výchova dětí s autismem Richman, S. Portál 2015 psychologie
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – 1. st. ZŠ Kolektiv Raabe – edice Dobrá škola 2011 didaktika
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech II – 1. st. ZŠ Kolektiv Raabe – edice Dobrá škola 2011 didaktika
Vzdělání žáka s SVP Kendíková, J. Raabe – edice Dobrá škola 2016 pedagogika
Zahrada žije – zahradničíme s dětmi Blahušová, A. Smart Press 2018 přírodověda
Základní kniha ilustrování a kreslení Grey, P. Omega 2015 výtvarná výchova
Závádění formativního hodnocení Dylan, W. Edulab 2018 pedagogika
Žák v krizové situaci Kolektiv Raabe – edice Dobrá škola 2017 psychologie
Život člověka Kolektiv Raabe – edice Dobrá škola 2011 didaktika