místní akční plán rozvoje vzdělávání

Inspiromat

Zajímavé weby k oblastem, řešením v rámci MAP:

Metoda instrumentálního obohacení:
www.ucime-se-ucit.cz/uvod/

Webový portál Čtenářská gramotnost a projektové vyučování
www.ctenarska-gramotnost.cz

Portál o vzdělávání:
www.eduin.cz

Finanční gramotnost hrou:
https://www.financnisvoboda.cz

Přehled edukačních aktivit muzeí a galerií ČR, provázání nabídky se Školním vzdělávacím programem:
www.muzeoedu.cz

Portál věnovaný aktivitám v přírodě včetně aktivit pro školy. Hry, inspirace, deník divočiny, brožura ke stažení:
www.jdeteven.cz

Nakladatelství Fraus poskytne do konce října 2016 zdarma přístup ke knihovně Fred, která obsahuje množství zajímavých multimediálních obsahů pro výuku:
www.fred.fraus.cz

Odkaz na obecně prospěšnou společnost, která nabízí možnost vzdělávání a následného vedení kurzů a kroužků pro žáky ZŠ i děti MŠ:
www.omniveda.com

Hravá edukativní aplikace pro děti 5 až 7 let:
www.uceni-v-pohode-cz/category/aplikace-pro-deti/

Internetový magazín pro učitele 1. stupně ZŠ:
www.zakatedrou.cz

Stránky Institutu pro podporu inovativního vzdělání:
http://dumy.cz/o-projektu

Společnost SCIO:
https://scio.cz/

Internetový portál Česká škola, který je zaměřen na základní a střední školství:
http://www.ceskaskola.cz/2001/01/o-nas.html

Inkluze na českých školách – nový interaktivní pořad ČT:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/216411058130301/

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR:
http://www.inkluze.upol.cz/portal/dokumenty/vzdelavani/

Způsob výuky matematiky a rozvoje osobnosti dítěte. Skupina pro učitele:
https://www.facebook.com/hejnehometoda/?fref=nf

UČITEL NAŽIVO –  roční intenzivní vzdělávací program pro budoucí učitele:
https://www.facebook.com/vzdelavaciprogramUNZ/

Náměty k přemýšlení, myšlenky, odpovědi na dotazy:
http://www.moudrakocka.cz/index.php

Návod na zpracování strategie rozvoje školy:
http://strategieskoly.cz/

Pentagram úspěšné školy – komplexní program pro rozvoj škol:
http://www.pentagramuspechu.cz/

Newslettery SYPO:
https://www.nidv.cz/projekty/aktualni-projekty-esif/298-system-podpory-profesniho-rozvoje-ucitelu-a-reditelu/newslettery-sypo

Metodické centrum iQLANDIA:
http://www.iqlandia.cz/cz/pedcen/projekty/nakap/metodicke-centrum

Čtenářská gramotnost:
https://www.kvkli.cz/projekty-konference/19-pro-knihovny/4168-nakap.html7

PS pro rovné příležitosti:
http://www.ospod.cz/volna-sekce-1/kontaktujte-ospod/liberecky-kraj/zelezny-brod/
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/dite-v-labyrintu-preventivni-pece-v-cr

 

Zavádění formativního vzdělávání:
Kniha představuje pět klíčových strategií pro zlepšení učitelské praxe a výsledků studentů. Pro každou strategii nabízí podrobně popsané techniky.
Více na www.formativnihodnoceni.cz

Syndrom vyhoření u předškolních pedagogů (DVPP 8 x 45 min)
​​​​
Společně s KP PedF UK jsme vytvořili vzdělávací kurz, který je akreditován MŠMT a seznámí učitele s příčinami, projevy, prevencí a intervencí vůči syndromu vyhoření.
Více na www.edukacnilaborator.cz/vyhoreni.

Čtenářská a matematická pregramotnost (DVPP 8 x 45 min, 16 x 45 min)
​​​​
Vzdělávací kurzy jsou akreditované MŠMT a v průběhu si účastník vytvoří vlastní portfolio pedagoga s náměty pro další práci.
Více na www.edukacnilaborator.cz/pregramotnosti.

Efektivní učitel (DVPP 8 x 45 min)
Akreditovaný vzdělávací kurz prezentuje strategie, které umožňují stimulovat kreativitu učitele, ozvláštnit výuku, zvládat různé projevy chování a podporovat osobní odpovědnost žáků.
Více na www.edukacnilaborator.cz/efektivniucitel

Všechny kurzy lze také realizovat formou sborovny ve školách. Pro více informací nás kontaktujte na info@edukacnilaborator.cz či 212 245 509.

 

Odkazy pro případ psychologické pomoci:

 

https://www.edu.cz/psychologicka-podpora-reditelum-skol/
https://www.terapeutickalinka.cz/nas-pribeh/
https://www.linkabezpeci.cz/
https://www.modralinka.cz/
https://www.csspraha.cz/krizove-centrum-riaps-krizova-intervence-a-psychologicka-podpora
https://nevypustdusi.cz/o-nas/
https://www.csspraha.cz/krizove-centrum-riaps
https://nepanikar.eu/

 

Další stránky s tématikou ohrožených dětí:

www.cijedite.cz/
www.adopce.com/
www.ospod.info/
www.nahradnimrodinam.cz/
www.nahradnirodina.cz/
www.natama.cz
www.pestouni.cz/
www.ohrozenedite.cz/
http://www.rodinausoudu.cz
www.asociaceneuplnychrodin.cz/
www.sancedetem.cz/
http://socialnirevue.cz/
www.rpp.cz
www.vzd.cz
http://www.nahradnirodic.cz
www.svpsy.cz
www.zabranou.cz
www.rodinyveznu.cz
www.velkyvuz-sever.cz/
http://pestounskapece.cz/
Strategie rozvoje školy – NIDV

Metodický návod  NIDV
https://www.nidv.cz/userfiles/file/Strategie_rozvoje_skoly_eBook.pdf

Strategie rozvoje školy „stručně a jasně“. František Eliáš. 1.1 O ČEM JE TATO KNIHA. Srozumitelný návod pro tvorbu strategie rozvoje školy.

Závazné dokumenty MAP II
https://www.nidv.cz/strategicke-rizeni/266-vyzva-map-ii/1187-zavazne-dokumenty

 

Materiály ke stažení – Prázdninová škola Lipnice:
https://www.psl.cz/materialy/

inkluzivní vzdělávání:
https://cosiv.cz/cs/

MŠMT vzdělávání:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr

Národní institut dalšího vzdělávání:
https://www.nidv.cz/

Další vzdělávání pedagogických pracovníků:
http://www.cvlk.cz/