místní akční plán rozvoje vzdělávání

Databáze výstupů projektů

Pro přípravu a realizaci akcí pro pedagogy i žáky lze využít moderní vzdělávací materiály vytvořené v rámci výzvy OP VVV. Tyto programy zahrnují podrobné metodické pokyny, pracovní listy, průvodce pro žáky a další zdroje. Jsou volně dostupné v Databázi výstupů OP VVV a mohou být využity nebo upraveny podle potřeby.

https://databaze.opvvv.msmt.cz/