místní akční plán rozvoje vzdělávání

MAP Železnobrodsko

Databáze výstupů projektů

Pro přípravu a realizaci akcí pro pedagogy i žáky lze využít moderní vzdělávací materiály vytvořené v rámci výzvy OP VVV. Tyto programy zahrnují podrobné metodické pokyny, pracovní listy, průvodce pro žáky a další zdroje. Jsou volně dostupné v Databázi výstupů OP VVV a mohou být využity nebo upraveny podle potřeby.

https://databaze.opvvv.msmt.cz/

MŠMT představilo opatření k podpoře duševního zdraví dětí

Praha, 31. května 2024 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy představilo opatření zaměřená na podporu duševního zdraví a well-beingu dětí a žáků. Tato opatření mají za cíl vytvořit prostředí, ve kterém se děti a žáci budou cítit dobře a budou schopni dosahovat svého maximálního potenciálu. Opatření navržená MŠMT jsou navázána na Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

https://msmt.gov.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavuje-cilena-opatreni-na-podporu-detskeho.cz